RSVK De Woonkoepel is gesloten van 24 december 2021 tot 3 januari 2022

 

We werken intussen omwille van corona maximaal van thuis.

Wil je ons bereiken? Dat is het gemakkelijkst per mail!

 

 

 

Foto_Laat uw eigendom niet los

SAMENWERKING PRIVATE INITIATIEFNEMERS 
Lancering oproep SVK Pro 2021

Op 16 november 2021 lanceerde de VMSW de oproep SVK Pro 2021 naar de private initiatiefnemers. Via SVK Pro willen we private partijen, zoals projectontwikkelaars, stimuleren om woningen te bouwen die ze voor een lange periode (18 jaar) verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK).

32 SVK’s waarvan het werkgebied verspreid is over heel Vlaanderen, stapten in deze procedure in. Hierdoor is SVK Pro mogelijk in 151 gemeentes. U vindt deze SVK’s en (het deel van) hun werkgebied waarmee ze deelnemen op de website van de VMSW.

Hoe verloopt de SVK Pro-procedure? 
De VMSW treedt in de eerste fasen van de procedure op als aanbestedende overheid voor deze SVK’s. De SVK’s bezorgden hiervoor een lastgeving en een indicatieve behoeftebepaling aan de VMSW. Hierin gaven ze aan hoeveel nieuwe woningen ze wensen, of er een mix met private woningen mogelijk is, de gewenste locatie, …

Private partijen kunnen zich nu kandidaat stellen tot en met 1 februari 2022. De VMSW beoordeelt deze inschrijvers op basis van de uitsluitings- en selectiecriteria. Daarna nodigen we de geselecteerde kandidaten uit om een voorstel in te dienen. De VMSW controleert deze voorstellen en reikt ze nadien aan de SVK’s aan. De VMSW stelt dus een lijst op van geïnteresseerde ontwikkelaars of kandidaat-verhuurders die woningen willen verhuren aan SVK’s. 

Vanaf dan neemt het SVK de rol van aanbestedende overheid over. Ze kan, als ze dat wilt, met de geselecteerde kandidaten onderhandelen over de ingediende voorstellen en deze afstemmen op haar concrete wensen. In deze fase kan het SVK eventueel nog afwijken van de behoeftebepaling die ze eerder aan de VMSW bezorgde. Het lokale bestuur moet dit dan wel opnieuw goedkeuren. Op basis van objectieve criteria stelt ze een rangschikking op van de onderhandelde voorstellen. Ten slotte kunnen het SVK en de geselecteerde initiatiefnemer(s) een overeenkomst sluiten.

Informeer private initiatiefnemers: communicatiesjablonen online  
U kunt geïnteresseerde private initiatiefnemers informeren over de publicatie van SVK Pro. Hiervoor vindt u op SVK-intranet (inloggen nodig) sjabloonteksten die u kunt gebruiken, zoals een webtekst, een gerichte e-mail, een persbericht, … In een kort draaiboek leest u welke communicatiestappen er zijn. Belangrijk: vooraf aan andere externe communicatie (bv. mailing, sociale media, …) moet u eerst informatie op uw website plaatsen. Zo maakt u informatie voor iedereen beschikbaar. 

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? Dan kan u terecht op onze website of bij svkpro@vmsw.be